آسمانی چاپ
کتابها - عاشقانه


ذره های آسمان

ریخته در دست من

من چرا غمگین شوم؟

تا تو هستی هست من

*

پس بزن یک ضربه بر

روزگار بی کسی

مشت محکم بر دلِ

این همه دلواپسی

*

آسمان را دیده ام

بین انگشتان تو

ابرهای مهربان

بر شب مژگان تو

*

خنده ات خورشید من

گریه ات باران من

اختران بام تو

باور و ایمان من

*

من اگر در ظلمتم

آفتابی می شوم

معتقد بر عشق خود

رنگ آبی می شوم

*

شاید این تنها منم

عاشق روی زمین

هر چه هستم، دیده ام

ماه کامل برزمین!!

*

ماه من ، خورشید من

ابر من ، باران من

من به سجده می روم

تا شوی مهمان من

*

تو مرا باور بکن

با همه ایمان من

این من و این انتظار

خانه و ایوان من

*

مثل یک رنگین کمان

در بهارم زنده باش

آسمان خوب من

تا ابد پاینده باش

...