پایان چاپ
کتابها - آیینه


روی دستم شاپرک

من به پایان می رسم

من به آن خوشبو ترین

برگ ریحان می رسم

...

من به پایان می رسم

...

مثل خورشید و غروب

مثل برگی در خزان

مثل یک رنگین کمان

گوشه ای از آسمان

...

من به پایان می رسم

...

مثل حرفی در فضا

لابه لای گفتگو

در میان قلب من

صد امید و آرزو

...

من به پایان می رسم

...

مثل شوق پر زدن

در میان یک قفس

در سکوتی بی صدا

آخرین کارم نفس

...

من به پایان می رسم

...

بر تن من زخم تو

ذهن من تصویر سنگ

بوی کافور و گلاب

یک کفن ، یک قبر تنگ

...

من به پایان می رسم

...