من و نسیم چاپ
کتابها - بهانه


به كوچه هاي شهر تو ...

نسيم مي بَرَد مرا...

كنار درب خانه ات ...

و پچ پچ پرنده ها ...

دوباره لمس مي كنم ...

درخت خانه ي تو را...

و طعم ميوه هاي غم ...

و شاخه هاي مرده را ...

اتاق سبز رنگ تو ...

اشاره هاي تا به تا ...

دوباره چشم روشنت ...

نرو ، بمان ، بيا ! بيا ...

و پنجره گشوده شد ...

شروع بزم ما دو تا ...

تو آنطرف ، من اينطرف ...

و پنجره ميان ما ...

دوباره بوسه هاي تو...

يكي يكي ، دوتا دوتا ...

هجوم اشك شوق تو ...

و بغض هاي بي صدا ...

دلم چه ساده مي شود...

اسير دست واژه ها ...

دوباره پرس و جو نكن ...

نگو چرا ؟ نگو چرا ؟!

كه اين نسيم رهگذر ...

رحم نمي كند به ما ...

به سمت خانه ي خودم ...

شبانه مي برد مرا ...

و مي رسم به خانه ام ...

و انتهاي ماجرا ...

همه به خواب رفته اند ...

به جز من و ستاره ها ...

...