شب شعر چاپ
کتابها - بهانه


به احترام قافيه

دلم قيام مي کند

تنم شکوفه مي دهد

لبم سلام مي کند

...

غزل ، قصيده ، مثنوي

رباعي نگاه ِ من

سروده هاي بي کسي

طلوع مهر و ماه من

...

اشاره مي کنم شبي

به عابران روي پل

شبي ستاره مي شوم

به چادر ِ نماز گل

...

شبي شکست مي خورم

از آسمان و پنجره

هجوم بغض مي رسد

به ناله هاي حنجره

...

شبي به سجده مي روم

به شعر و شاخه هاي آن

به بيت ،بيتِ يک غزل

به واژه ،واژه هاي آن

...

به افتخار لحظه ها

شروع شعر بي ريا

شبي که سوت مي کشم !

تو هم به ديدنم بيا

...

ببين کنار خانه ام

به سمت چپ که مي روي

نوشته ام به کاج خود

ز ياد من نمي روي

...

...