وب سایت رسمی فریبا شش بلوکی
 • شبانه

  شبانه اولین مجموعه فریبا شش بلوکی است که در سال 1383 منتشر گردیده است

  در این کتاب شعر هایی چون ، زنی را ... ، تردید و زنده بگور

  را می خوانیم • غریبانه

   

  غریبانه دومین کتاب فریبا شش بلوکی است

  در این کتاب شعر هایی همچون شقایق ،مسافر باران و تفاوت را می خوانیم

   


 • عاشقانه


  عاشقانه سومین کتاب فریبا شش بلوکی است

  در این کتاب شعرهایی همچون بی تو غروب،کوزه گر و پنجره ای رو به خدا را می خوانیم. • آیینه


  آئینه چهارمین کتاب فریبا شش بلوکی است

  در این کتاب شعرهایی همچون اولین،سزا و طاقت را می خوانیم • من و شمع


  من و شمع نام پنجمین کتاب فریبا شش بلوکی است

  در این مجموعه شعر هایی همچون دامن کشان ،پاییز و یک خاطره... را می خوانیم. • دریچه


  دریچه نام ششمین مجموعه شعر فریبا شش بلوکی است

  در این کتاب شعرهایی همچون رهگذر ،دیوار و شیشه، و صفر را می خوانیم. • بهانه


  بهانه هفتمین کتاب فریبا شش بلوکی است

  در این کتاب شعر هایی همچون بارانی ،تصویرتو  و بنفش را می خوانیم.