شما از این سه شعر فریبا شش بلوکی کدام را بیشتر دوست دارید؟

شما از این سه شعر فریبا شش بلوکی کدام را بیشتر دوست دارید؟
شعر زنی را ...
55  53.4%
شعر شقایق
26  25.2%
شعر گول
22  21.4%

تعداد آرا  :  103
اولین رای  :  جمعه, 04 بهمن 1392 ساعت 14:52
آخرین رای  :  شنبه, 05 آبان 1397 ساعت 11:05