شما از این سه شعر فریبا شش بلوکی کدام را بیشتر دوست دارید؟

شما از این سه شعر فریبا شش بلوکی کدام را بیشتر دوست دارید؟
شعر زنی را ...
58  53.2%
شعر شقایق
29  26.6%
شعر گول
22  20.2%

تعداد آرا  :  109
اولین رای  :  جمعه, 04 بهمن 1392 ساعت 14:52
آخرین رای  :  جمعه, 13 اردیبهشت 1398 ساعت 00:02