دریچه


دریچه نام ششمین مجموعه شعر فریبا شش بلوکی است

در این کتاب شعرهایی همچون رهگذر ،دیوار و شیشه، و صفر را می خوانیم.1 تیرگی
2 رهگذر
3 فراموشی
4 هر چند
5 محکوم به مرگ
6 ساده
7 اینک بهار
8 حاصل
9 زیر لب
10 نا شاد
11 یادگاری
12 فارغ
13 چندیست
14 ای کاش
15 رازقی
16 وداع
17 التماس دعا
18 لحظه شماری
19 جاوید
20 او خوب می داند
21 سفر
22 هنوز
23 محکوم ترین
24 دیوار و شیشه
25 پیدا شدی
26 راهی
27 حالا ببین
28 کیش و مات
29 آخر
30 باطل شد
31 خوش باوری
32 تولد
33 تو بودی
34 صفر
35 پل
36 خواب دیدم
37 رویای شیرین
38 عاجز
39 دلتنگی
40 دریچه