اصلاحیه رادیو زمانه چاپ

ادبیات مقاومت
دوشعر از سیمین بهبهانی

زنی را می‏شناسم من..

عباس معروفیتذکر مهم؛

به اطلاع خوانندگان عزیز می‌رسانیم که شعر «زنی را» که آقای عباس معروفی به خانم سیمین بهبهانی نسبت داده‌اند سروده‌ی خانم فریبا شش‌بلوکی است.

خانم فریبا شش‌بلوکی، این شعر را در کتابی با عنوان «شبانه» توسط انتشارات «جام گل» در کرج در سال ۱۳۸۳ در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه منتشر کرده‌اند. نام این شعر «زنی را» است و از اشعار موفق خانم فریبا شش‌بلوکی به‌شمار می‌آید و در صفحه ۵۶ این مجموعه منتشر شده است.

آقای عباس معروفی در مجموعه برنامه‌های رادیویی «ادبیات مقاومت» به نادرستی این شعر را از آن خانم سیمین بهبهانی پنداشته‌اند. در فایل صوتی هم شعر خانم فریبا شش‌بلوکی را به عنوان شعر خانم سیمین بهبهانی معرفی می‌کنند.


از خوانندگان زمانه و به‌ویژه از سرکار خانم فریبا شش‌بلوکی، سراینده‌ی مجموعه اشعار «شبانه» و از جمله سراینده و آفریننده‌ی شعر «زنی را..» پوزش می‌خواهیم.

 

 

منبع: رادیو زمانه