اطلاعیه دوم چاپ

بسمه تعالی

از آن جایی که شعر گول از کتاب غریبانه ی فریبا شش بلوکی بسیار مورد توجه و

علاقه تعداد زیادی از خوانندگان قرار گرفته است، و بی شک یکی دیگر  از بهترین و موفق ترین

اشعار فریبا شش بلوکی می باشد ضمن تشکر از دوستان

بدینوسیله به اطلاع می رساند:

که این شعر اشتباها در بعضی از صفحات اینترنتی به دکتر علی شریعتی

نسبت داده شده است!


از تمام عزیزانی که در اطلاع رسانی این مهم مرا یاری می کنند کمال تشکر را دارم

با نهایت احترام

فریبا شش بلوکی