بعد از این چاپ
کتابها - غریبانه


این بنفشه ها کجا روییده اند ؟

روی احساس چمن ؟!

در شب میلاد من ؟!

این ستاره ها چرا خندید ه اند؟

*

مردمان رهگذر

مردمان کوچه های شهر من

مهربانی یک پل است

بین دستان شما تا دست من

*

بادها هم سازشان را می زنند

بیدها هم رقصشان را می کنند

ای نخستین عاشق روی زمین

فکر پروازند کبوترهای من

*

من برای حرف هایم یک انار

یک انار سرخ سرخ بیقرار

چاک چاک از ضر به های روزگار

دانه دانه می کنم در انتظار

*

فکر کنم این بهتراست

روی این دیوار گل زیباتراست

میوه های آبدار پیداتراست

پشت این دیوارمن ایستاده ام

پس چرا دیوار من تنها تراست ؟!

*

بعد از این با بادباکهای من

باد می آید که همبازی شود

بعد از این دل را به در یا می زنم

شاید این دیوانه دل راضی شود

*

بعد از این با هجر تو سر می کنم

هر چه غیر از توست پرپر می کنم

بعد از این با یاد عشقت هر سحر

سفرۀ نان و پنیرم را معطر می کنم

*

تا فراموشم نگردی لحظه ای

خواب هر شب را مکرر می کنم

بعد ازاین در اوج تنهایی خود

بودنت را ساده باور می کنم

بعد از این افسردگی ها یک طرف

عشق را قاضی و داور می کنم

*

بعد ازاین روزی که میلاد من است

تا همیشه فکر بهتر می کنم

...