قانع چاپ
کتابها - غریبانه


آبشار حوصله سر می رود

آسمان لبریز باریدن شده

گوشه ای از این هوای پرزابر

چشم من آمادۀ دیدن شده

*

من چه می بینم کنار پنجره ؟

یک نفر در زیر باران تر شده

کاش من او باشم و او جای من

آرزویم یک دل بی غم شده

*

کاش مهمانی بیاید خانه ام

صبر من آمادۀ رفتن شده

کاش این باران ببارد بردلم

قلب من در فکر آسودن شده

*

باز در گوشم صدای زنگ در

مثل یک رویای بی باور شده

*

من چه می بینم کنار پنجره ؟

شاخه ای در زیر باران خم شده

کاش من او باشم واو جای من

آرزویم ساقۀ شبدر شده

*

می چکد از ناودان بام من

قطره هایی که شبیه غم شده

انتظارم مثل یک انگور زرد

دانه دانه از قرارش کم شده

*

سیب سرخ یاد تو تب کرده است

آه !این تب آیۀ ماتم شده

*

من چه می بینم کنار پنجره ؟

چتر سبز نارون در هم شده

کاش من او باشم و او جای من

آروزیم غرق در شبنم شده

*

کو دکی در زیر باران می دود

غنجه های یاس هم پرپر شده

یک کبوتر سوی لانه می رود

انتظارش لحظۀ آخر شده

*

ابرها هم اشکشان را ریختند

دیگر این باران کم و کمتر شده

*

من چه می بینم کنار پنجره ؟

نرده های خانه زیبا ترشده

کاش من او باشم واو جای من

آروزهایم چقدر کو چک شده !!

...