من و شمع


من و شمع نام پنجمین کتاب فریبا شش بلوکی است

در این مجموعه شعر هایی همچون دامن کشان ،پاییز و یک خاطره... را می خوانیم.1 دامن کشان
2 باد
3 هیچ کس
4 زمین
5 دلخوشی
6 پاییز
7 روزهای هفته
8 معما
9 شب
10 بازی
11 آغاز
12 بگو
13 توهم
14 سر در گم
15 تا پریشانی
16 در گیر
17 یاران من
18 آهوی دل
19 زیر پا
20 یک خاطره
21 آسمان می داند
22 رسم دنیا
23 اشعار پرپر
24 شمع روشن
25 کودکانه
26 نا دیده ها
27 مهمان
28 زیر پای خاطرات
29 آخرین برگ
30 کابوس
31 عادت
32 باغ توت
33 شعر خاکستری
34 از ته دل
35 نگاه من
36 چشم انتظار
37 تو می توانی
38 حسرت سکوت
39 نشانی
40 من و شمع