معما چاپ
کتابها - من و شمع


چه شد که این نگاه من

راهی چشمان تو شد

چه شد که آرزوی من

طلوع دستان تو شد

*

چه شد که اینچنین شدم

بگو چرا چنین شدم

به حسرت روی تو من

شکسته و غمین شدم

*

سروده ام گواه من

به نیمه شب تو ماه من

بیا بیا نظاره کن

به این فغان و آه من

*

چه بوده در نگاه تو

که می برد مرا ز خود

مست و خراب تو شدم

درون من ولوله شد

*

بگو چرا نگاه من

راهی چشمان تو شد

چه شد که آرزوی من

طلوع دستان تو شد

...