زیر پای خاطرات چاپ
کتابها - من و شمع


چهره پاییزی و زرد حیاط

برگ های خشک و نارنجی و سرخ

خش خش تکرار اسمت بر لبم

زیر پای خاطرات

*

می دوم با هر چه عشق

می دوم با هر چه اشک

باز همرنگ سکوت

زیر پای خاطرات

*

ماهها در انتظار

پنجره تب کرد و مرد

بوی باران می رسد

زیر پای خاطرات

*

حرفها بیرنگ و مات

دستهایم می رود

می رسد تا دست تو

زیر پای خاطرات

*

باد موهای مرا

می برد هر سو ولی

من صدایت می کنم

زیر پای خاطرات

*

بوی باران می زند

بر درخت خانه ام

یک پرنده می پرد تا بام عشق

زیر پای خاطرات

*

عکس ها پوسیده اند

مردمان بر عشق من خندیده اند

لحظه ها خاکستري تر می شوند

زیر پای خاطرات

*

شاید از روزی که باد

با شکوفه عشق بازی می کند

فصل لبخند من و تو می رسد

زیر پای خاطرات

*

شاید آن ابریشم ابر کبود

شاید این تنهایی مهتاب و نور

باز هم گم می شود

زیر پای خاطرات

*

من به دنبال سکوت فصل زرد

من به دنبال نسیم رهگذر

من به دنبال شروعی تازه تر

می روم اما فقط

زیر پای خاطرات

*

گوش کن آخر صدای خسته را

یا هجوم بغض های بسته را

برگ زردی می شوم ، له می شوم

زیر پای خاطرات

..