نگاه من چاپ
کتابها - من و شمع


نگاه من به زندگی

ضربه پای کودک است

به توپ سبز و آبی و ...

به هر چه درس و مدرسه ست

*

نگاه من به عشق تو

تب است و زنجیر و شکست

صدای بادی که زدو ...

پنجره را شکست و بست

*

نگاه من به صبح و شب

زمین و چرخش است و باز

عبور پای قاصدک

که می رود به خواب ناز

*

نگاه من به پنجره

دریچه ای به سوی تو

چه می شود اگر شوم

شبی نسیم کوی تو

*

نگاه من به نو بهار

شکوفه های صورتی

عروسک بچگی ام

که بی لباس و پاپتی

*

نگاه من به چشم تو

دلم شراره می شود

دوباره خاطرات من

پر از ستاره می شود

*

نگاه من به انتظار

نگاه من به روزگار

غمی که غوطه ور شده

به یک شب سیاه و تار

*

نگاه من به آسمان

به آبی های بیکران

به قصه های آب و نان

به هست و نیست این جهان

*

صدای پای کودکی

که می رود دوان دوان...