معروف ترین اشعار فریبا شش‌بلوکی چاپ

 

 

 

از  معروف ترین و محبوب ترین اشعار فریبا شش بلوکی می توان اشاره کرد به :


1.زنی را می شناسم من


2.شقایق گل همیشه عاشق


3.ما که را گول زدیم