علت گریه چاپ


دويده ام به سوي تو

رسيده ام به کوي تو

تمام هستي ام کنون

بسته به تار موي تو

***

مرا نماز کي بود؟

بدون رنگ و بوي تو

بهشت من تو بوده اي

چو بنگرم به روي تو

***

من که هميشه بوده ام

فقط به آرزوي تو

چگونه بگذرم کنون؟

به راحتي ز کوي تو

***

خون درون هر رگم

چو باده در سبوي تو

در شب وصل واي من

تنم گرفته بوي تو

***

مپرس ز گريه هاي من

ترسم از آبروي تو

...