تاریکی چاپ


اينجا تاريکست

و من از تاريکي مي ترسم

*

چشم هايت زيباست

چشم هايت روشن

*

تو به جاي فانوس

تو به جاي هر شمع

*

چشم در آينه دار

بگذار

*

تا در اين تاريکي

روشني هم باشد

...